+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

??rodek dezynfekuj?cy SANITIZER 500 ml produkt biob??jczy

DobreMyjki.pl > ??rodek dezynfekuj?cy SANITIZER 500 ml produkt biob??jczy

Kubicz duo


Producent:

??rodek dezynfekuj?cy SANITIZER 500 ml produkt biob??jczy

Cena:65.00 PLN
Produkt: Dost?pny do 24h

SANITIZER

- zabija bakterie, wirusy, grzyby

- dezynfekuje d??onie, powierzchnie, przedmioty, materia??y

- efektywno??? 99,99%

- d??ugotrwa??e dzia??anie

- usuwa nieprzyjemne zapachy

- posiada atest wirusologiczny E-EW-078-11/16

- do zastosowa?? profesjonalnych i domowych

Zawarte w preparacie cz?steczk srebra wnikaj? w odka??an? powierzchni?, a tak??e w szpary, p?kni?cia i zarysowania, uniemo??liwiaj? tym samym rozwój mikroorganizmów. Po zastosowaniu aerozolu na pokrytej powierzchni tworzy si? pow??oka, która chroni przed szkodliwym wp??ywem drobnoustrojów.

 

Produkt posiada atest Zak??adu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Pa??stwego Zak??adu Higieny . W tym wypadku mówimy o pe??nej wirusobójczo??ci, która obejmuje zarówno wirusy bezos??onkowe, jak i os??onkowe wyst?puj?ce w tzw. obszarze medycznym. Produkt zawiera drobiny srebra, które wnikaj? w odka??ane powierzchnie, co zapewnia d??ugotrwa??e dzia??anie produktu; po zastosowaniu na powierzchni tworzy si? pow??oka antybakteryjna- dzieki tym cz?steczkom srebra produkt ma d??ugotrwa??e dzia??anie. Jest wielofunkcyjny.

DEZYNFEKFCJA I ODKA??ANIE:

Do u??ytku domowego:
Dezynfekcja i od??wie??anie obuwia (dziennego, sportowego), butów narciarskich, snowboardowych, ??y??ew, ??y??worolek, akcesoriów sportowych (np. maty, torby), motorowych (np. kaski, r?kawice)
Dezynfekcja legowisk zwierz?t
Odka??anie ??cian, mebli, blatów, kafelek i innych powierzchni p??askich
Odka??anie klamek, materacy, kocy, poduszek, pluszaków
Dezynfekcja wyk??adzin, dywanów i mat (np. w przedszkolach)
Dezynfekcja toalet, fug, i ??azienek


Do u??ytku profesjonalnego, dezynfekcja powierzchni p??askich niewra??liwych na dzia??anie alkoholi:
Szpitale, przychodnie, gabinety dentystyczne, domy opieki
Lecznice weterynaryjne
Salony tatua??u, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie
Solaria, kluby fitness, gabinety masa??u
Hotele, restauracje, pracownie komputerowe
Wypo??yczalnie obuwia sportowego
Profesjonalne firmy sprz?taj?ce
 

Dodaj opinię
.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone