+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

Wypo??yczalnia myjek

DobreMyjki.pl > Wypo??yczalnia myjek

Kubicz duo


Wypo??yczalnia myjek

WYPO??YCZAMY MYJK? CI??NIENIOW? z podgrzewaniem wody

Oferujemy mo??liwo??? wypo??yczenia gor?cowodnej myjki ci??nieniowej firmy COMET 3 fazy 180 bar

Cennik:
Stawka minimalna – 60 z?? (3 godziny)
Ka??da nast?pna rozpocz?ta godzina - 20 z??
Doba – 150 z??

Dodatkowo mo??na wypo??yczy?: (za jednorazow? op??at? bez wzgl?du na czas wypo??yczenia)
Dysza rotacyjna – 30 z??
W??? do przetykania kanalizacji – 50 z??
Zestaw do piaskowania – 70 z??
Przed??u??acz elektryczny 20 m – 30 z??

Podane ceny s? cenami netto – nale??y doliczy? 23 % VAT

Przy podpisywaniu umowy wymagane s? dwa dokumenty to??samo??ci
Przy wypo??yczaniu nale??y wp??aci? kaucje w wysoko??ci 700 z??.

 

.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone